Furnaria Furnaria
Hieronder worden kort enkele tuchtzaken die door de accountantskamer zijn behandeld geschetst. Uit de voorbeelden blijkt dat een goede voorbereiding de betrokkene kunnen helpen en soms zelfs “redden”.

Case 1; Accountant steunt op waarderingsrapport van taxateur maar...

Accountant steunt op waarderingsrapport van taxateur maar kan sommige begrippen niet ten overstaan van de accountantskamer toelichten

Wat zijn de voorwaarden voor het steunen op werk van specialisten. Accountskamer “overhoorde” de accountant op zijn kennis van de VGBA. Goede voorbereiding op de zitting bleek essentieel.

Case 2; Cliënt van accountant overschrijdt al jaren...

Cliënt van accountant overschrijdt al jaren betalingscondities van zijn belangrijkste leverancier

De leverancier accepteert dat niet meer en brengt cliënt direct in financiële problemen. Continuïteit is wel als kritische controledoelstelling onderkend maar is in de meest recente jaren niet opgevolgd. Het ging immers altijd goed.

Welke argumenten kan de accountant nog naar voren brengen?

Case 3; Bestuursvoorzitter van een kantoor reageert...

Bestuursvoorzitter van een kantoor reageert op een klacht en wordt aangesproken

Cliënt dient een klacht in, waarop de bestuursvoorzitter (RA) in een brief reageert. Client klaagt bij de accountantskamer over de inhoud van de brief omdat het meent dat de bestuursvoorzitter onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de klacht.

Casus geeft aan dat een strategie bij het beantwoorden van klachten belangrijk is.

Accountantskamer heeft zelfstandig de website van het kantoor bekeken en beoordeeld of de afhandeling van de klacht in overeenstemming is met de procedure, inclusief doorlooptijden, zoals beschreven op de website van het kantoor.

Is het beter om de compliance officer dergelijke klachten te laten beantwoorden en wat zijn verstandige woorden in een reactie op een klager?